ستاد اجرایی دوره نهم

محمد حمزه زاده

معاون هنری و رییس جشنواره های حوزه هنری

محمد مهدی طباطبایی

دبیر هنری جشنواره

علی قربانی

دبیر اجرایی جشنواره

محمد زرویی نصرآباد

قائم مقام دبیر اجرایی

بهنام بهادری

مسئول کمیته بین الملل

محمدرضا زنگنه

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

آرمیندخت الهی

مسئول کمیته الهی

محمدحسین سیدزاده

مسئول کمیته امور استان ها

میلاد قربانی

مسئول کمیته فنی و تصویری

قاسم مرادی

مسئول اداره تالارها

نغمه خانی

مسئول دبیرخانه جشنواره

مهدی سلیمانی

مسئول تدارکات و پشتیبانی