پیام معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به جشنواره «فیلم 100»

1397/12/10

به گزارش روابط عمومی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ١٠٠، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در پیامی به این جشنواره گفت:

هر ثانیه، سالی‌ست در دست صانع و سازنده‌ی مصنوعات. هنرمند؛ رافع نیازها و فاتح فرازهاست و در زمانه‌ی شتاب بی‌حساب، قدر هر دَم می‌داند و پیوسته و بی‌پایان،  خلق می‌کند و می‌سازد.

هنرمندانه زیستن در این روزگار هزارتو، تنها به ذوق و رویا، محتوم نمی‌شود؛ آنچه این حلقه شگفت و ژرف را کامل می‌کند، فناوری‌های فایده‌مند و دستاوردهای دانش‌بنیان است. هنر سینما، با فن و شگرد نوین، راه می‌سازد و بر سرزمین‌های تازه، دست می‌یابد.چنین است که سرنوشت مردمان یک دیار، سوی سعادت، سوق می‌یابد.

امیدوارم جشنواره بین‌المللی فیلم 100، بر همین مدار سرعت و شجاعت و جسارت، راه های روشن فردا را سامان دهد و سربلندمان سازد.